Integritetspolicy

 
 

Senast uppdaterad: 9 oktober 2018
 

POLICY FÖR SKYDDANDE AV PERSONUPPGIFTER FÖR YOMENTO MANAGEMENT AB

 

1. ALLMÄN INFORMATION

1.1 Vi är Yomento Management AB, företagsregistreringsnummer 559015-5262 med säte i Stockholm, Sverige ("Yomento" "vi" eller "oss"). Detta dokument innehåller en policyutlåtande om vår insamling, användning och behandling av personuppgifter ("Sekretesspolicy"). Denna sekretesspolicy gäller när du använder Yomento-mobiltjänsten eller någon version av den ("Tjänsten") och vår webbplats www.yomento.com ("Webbplats").

1.2 Du använder denna tjänst eftersom din arbetsgivare eller ett företag du är anställd/engagerad vid ("kunden") har beslutat att erbjuda vår tjänst till sina anställda, deltagare och konsulter.

1.3 Alla definitioner i denna sekretesspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar som hänvisar till personuppgiftslagen (1998: 204) som implementerar EU-direktiv 95/46 / EG och Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) (förordning nr 2016/679) och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58 / EG) samt nationella genomföranden och tillhörande nationell lagstiftning.

2. BEHANDLING AV DATA

2.1 Vi använder underleverantörer som molnbaserade servrar, CRM-system, rapportsystem för bearbetning av våra data och vi gör vårt bästa för att säkerställa att de överensstämmer med relevanta rättsliga direktiv.

2.2 Vi behandlar personuppgifter enligt nedan när du registrerar och använder Tjänsten (vissa uppgifter kommer att samlas in under användningen):

a) Förnamn och efternamn

(b) e-postadress

(c) IP-adress

d) åldersgrupp

(e) vilken bransch du arbetar i

(f) antal teammedlemmar och teammedlems namn och e-postadress

(g) Information om din användning av Tjänsten

(h) innehåll som du väljer att posta, ladda upp och/eller bidra till i Tjänsten

(i) Tekniska data, som kan innehålla unik enhetstyp & ID, nätverks-, språk- och operativsystemversion, systemprestandainformation.

Vi ger dig tillgång till Tjänsten i enlighet med våra användarvillkor och därmed rätt att insamla personuppgifterna och behandlingen av personuppgifterna enligt ovan vilket är nödvändigt för att Tjänsten ska fungera korrekt. Om du inte vill dela med dig av dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy ska du inte acceptera denna sekretesspolicy och du bör inte hämta och använda programmet.

2.3 Vi behandlar följande personuppgifter när du besöker vår webbplats:

(a) Information om din användning av Webbplatsen

(b) innehåll som du väljer att ge oss på webbplatsen, till exempel information du lämnar när du fyller i formulär

(c) Tekniska data, som kan innehålla webbadressen du vidarebefordras till Webbplatsen från, din IP-adress, unikt ID-ID, nätverk och datorprestanda, webbläsartyp, språk och identifieringsinformation och operativsystem.

3. SYFTE MED PERSONUPPGIFTERNA

3.1 Vi behandlar de personuppgifter som anges ovan för följande ändamål:

a) ge personlig och relevant feedback till dig

b) Förse Kunden med information dock endast på aggregerad basis för att Kunden ska kunna optimera sina ledarskapsutvecklingsprogram.

c) att administrera ditt konto, aktivera och tillhandahålla Tjänsten och webbplatsen och integrera med tredjepartstjänster och att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse med Tjänsten och webbplatsen;

d) att informera dig om uppdateringar av Tjänsten och Webbplatsen, villkoren och denna sekretesspolicy,

e) att förbättra och utveckla Tjänsten och webbplatsen och att analysera din användning av Tjänsten och webbplatsen;

f) Att säkerställa den tekniska funktionen av Tjänsten och Webbplatsen och för att förhindra användning av brott mot villkoren. och

g) att tillämpa villkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet samt om tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet, om det behövs.

4. RÄTTSLIG GRUND

4,1 Medgivande. När du registrerar dig för att använda Tjänsten samtycker du till behandling av personuppgifter ovan som anges i denna sekretesspolicy.

4.2 Uppfyllande av kontrakt. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig enligt villkoren och för att kunna tillhandahålla våra tjänster till Kunden.

4.3 Legitimt intresse. Behandlingen av dina personuppgifter utförs också på grundval av Kundens berättigade intresse för att optimera sina ledarskapsutvecklingsprogram och vårt legitima intresse att utveckla och förbättra Tjänsten och webbplatsen.

5. DELA PERSONUPPGIFTER

5.1 Vi kan dela dina personuppgifter till en tredje part (t ex leverantörer av betalningstjänster och tjänsteleverantörer som är värd för webbplatsen) och för att kunna tillhandahålla Tjänsten som krävs för att leverera våra tjänster till Kunden. Information till kunden kommer alltid att delas på i aggregerad form utan personnamn.

5.2 Dina personuppgifter kan överföras utanför EU / EES eftersom vissa av våra tjänsteleverantörer är belägna utanför EU / EES, men endast till ett land som anses lämpligt av Europeiska kommissionen eller om vi har en överföringsmekanism på plats i enlighet med lagstiftningen i europeiska unionen. Vänligen kontakta oss för mer information om sådan överföring.

5.3 När du använder Tjänsten och Webbplatsen kan du vidarebefordras till andra webbplatser där personuppgifterna som samlas in ligger utanför vår kontroll. Sekretesspolicyen på den andra webbplatsen reglerar de personuppgifter som erhållits från dig på den webbplatsen.

5.4 Vi kommer aldrig sälja eller sälja några personuppgifter till någon tredje part. Vi kommer inte att delta i reklamuppsättningar med personuppgifter av kommersiella skäl. Vi får använda aggregerade personuppgifter för marknadsföringsändamål, men enskilda personuppgifter kommer aldrig att avslöjas.

6. ANSVARAR TILL RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH FÖRBÄTTRAR HARM

Vi får tillgång till, bevara och dela dina personuppgifter som svar på en juridisk begäran (som en sökande, domstolsorder eller en domstol eller liknande) eller vid behov för att upptäcka, förebygga och ta itu med bedrägerier och annan olaglig verksamhet för att skydda oss , du och andra användare, inklusive som en del av utredningarna.

7. KAKOR, PIXLAR OCH ANDRA SYSTEMSTEKNIKER

Vi samlar in information genom att använda teknik som kakor, pixlar och taggar (i din webbläsare eller enhet).

8. BEVARANDE

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades i enlighet med denna sekretesspolicy eller så länge vi har lagliga skäl att göra det. Vi kan också hålla anonyma versioner av dina data och bearbeta det för statistiska ändamål på obestämd tid eftersom det inte längre utgör personuppgifter.

9. BARN

Tjänsterna är inte riktade till personer under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare för en person under 13 år och du blir medveten om att barnet har lämnat personuppgifter till oss utan ditt samtycke, kontakta support @ yomento.com för att utöva din åtkomst, rättelse, radering, begränsning av bearbetning och invändningsrättigheter.

10. DINA RÄTTIGHETER

10.1 Du har absolut rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har också rätt att återkalla ditt tidigare samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan den upphävs och vi kan fortsätta att behandla dina personuppgifter baserat på andra juridiska skäl, förutom direkt marknadsföring.

10.2 Du har rätt att begära tillgång och ytterligare information om behandling av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar i samband med dig kostnadsfritt en gång (1) varje kalenderår. För eventuella ytterligare kopior begärda av oss kan vi ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader.

10.3 Om bearbetningen är baserad på juridiska skäl samtycke eller fullgörande av kontrakt har du rätt till dataöverföring. Dataöverförbarhet innebär att du kan ta emot de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana data till en annan datakontroller.

11. KONTAKTINFORMATION

11.1 För att utöva dina rättigheter eller om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på adressen adressen support@yomento.com eller Yomento Management AB, Villagatan 17, 114 114 Stockholm. I ditt brev / e-post ange ditt fullständiga namn och din e-postadress du har anmält dig till i våra tjänster. Observera att du borde underteckna förfrågan om att själv ta emot information om behandlingen av dina personuppgifter.

11.2 Om du har några klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet. Du kan läsa mer om de lokala dataskyddsmyndigheterna under följande länk http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

12. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR

Om vi ändrar denna sekretesspolicy meddelar vi dig via eller Webbplats och i Tjänsten. Om ditt samtycke krävs på grund av ändringarna, kommer vi att ge dig ytterligare framstående meddelande under omständigheterna och be om ditt samtycke i enlighet med gällande lag.

 

Kontakta oss

Om du har ytterligare frågor, var god kontakta oss på
hello@yomento.com