Att kunna eller att göra ledarskap

Den bästa chefen nöjer sig inte med att kunna ledarskapsmodeller, teorier och verktyg. Hon tar sig tid att leda aktivt och medvetet.

Daily leadership training for better results

FAQ

Privacy Policy

Terms & Conditions

Cookie Policy

Follow Us

Email: hello@yomento.com