Villkor

 
 

Senast uppdaterad: 9 oktober, 2018
 

Läs dessa Villkor ("Villkor") noggrant innan du använder http://www.yomento.com hemsida och app ("Tjänsten") som drivs av Yomento Management AB ("oss", "vi "eller" vår "). Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte godkänner någon del av villkoren kommer du inte åt tjänsten.

 

INNEHÅLL

Vår tjänst ger dig möjlighet att posta, länka, lagra, dela och på annat sätt använda viss information, text, grafik, videoklipp eller annat material ("Innehåll"). Du är ansvarig för innehållet som du skickar till tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att skicka innehåll till tjänsten ger du oss rätt och licens att använda, modifiera, offentliggöra, offentligt visa, reproducera och distribuera sådant innehåll på och genom tjänsten. Vi kommer dock aldrig att offentliggöra eller dela personlig data. Du behåller alla dina rättigheter till innehåll som du skickar in, postar eller visar på eller genom Tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter.

Du företräder och garanterar att (i) Innehållet är ditt (du äger det) eller du har rätt att använda det och bevilja oss rättigheter och licens enligt dessa villkor och (ii) inlägget av ditt innehåll på eller genom Tjänsten strider inte mot integritetsrätter, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, avtalsrättigheter eller någon annan persons rättigheter.

 

DITT KONTO

När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla information som är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Underlåtenhet att göra det innebär ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto och därmed tillgång till Tjänsten.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt Tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, om ditt lösenord är med vår service eller en tredje parts tjänst.

Du godkänner att du inte lämnar ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om eventuella brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

 

IMMATRIELL ÄGANDERÄTT

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (med undantag av innehåll som tillhandahålls av användarna), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva äganderätten till Yomento Management AB och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i både Sverige och utlandet. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt samtycke från Yomento Management AB.

 

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Yomento Management AB.

Yomento Management AB har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar vidare och godkänner att Yomento Management AB inte direkt eller indirekt ska ansvara eller ansvara för skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyen för webbplatser från tredje part eller tjänster som du besöker.

 

UPPSÄGNING

Vi kan säga upp eller avsluta ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive, men inte begränsat, om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten. Vi kopplar då bort din personkoppling mot vår databas. Om du enligt GDPR vill ha utdrag ur vårt register på din persondata, skicka ett meddelande till support@yomento.com Vi kommer då vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att du är du när du begär att du kopplas bort.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Yomento Management AB eller dess styrelseledamöter, anställda, samarbetspartners, agenter, leverantörer eller samarbetspartners är under inga omständigheter ansvariga för indirekta, oavsiktliga, speciella, följdskador eller straffavgifter, inklusive utan begränsning förlust av vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster som härrör från (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda Tjänsten; (ii) något beteende eller innehåll av någon tredje part på Tjänsten; (iii) något innehåll som erhållits från Tjänsten och (iv) obehörig tillgång, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, vare sig det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet) eller annan juridisk teori, oavsett om vi har blivit informerade om risken för sådan skada eller till och med om ett medel som anges häri har visat sig ha misslyckats med dess huvudsakliga syfte.

 

Vi hoppas vi varit tydliga och att du kommer att få kul, relevant och belönande träning med Yomento.

 

Kontakta oss

Vid ytterligare frågor, var god kontakta oss på

hello@yomento.com